2018-03-17 (HOVORANY) Josefský vinařský košt, V. Celostátní výstava vín málo pěstovaných odrůd révy vinné

2018-03-17 (HOVORANY) Josefský vinařský košt, V. Celostátní výstava vín málo pěstovaných odrůd révy vinné