2013-07-27 (MISTŘÍN) Mezinárodní folklorní festival Mistřín